Today, we presented the world we live in with our students

    Today, we presented
    the world we live in
    with our students (because this is
    not a project, but reality) at the
    IX National Conference
    "Access to Good Food". Our theme
    was "The food’s journey through
    the eyes, hands and
    hearts of the children". It
    was presented by Mihaela Taneva,
    chairperson of the
    Povey Foundation, specialist in
    biodynamic farming
    and healthy food,
    PhD in Film Directing and
    teacher at our school.    
    Днес представихме нашия свят, в който живеем с
    нашите ученици (защото това
    не е проект, а действителност) на IX
    -тата Национална конференция
    “Достъп до добра храна”. Темата ни е “Пътят на
    храната през очите, ръцете и сърцата на децата”.
    Представи я Михаела Танева,
    председател на фондация “Повей”, специалист по
    биодинамично земеделие и здравословно хранене,
    доктор по Кинорежисура и
    преподавател в нашето училище.
  
en_USEnglish