Today, we presented the world we live in with our students

Today, we presented the world we live in with our students (because this is not a project, but reality) at the IX National Conference “Access to Good Food”. Our theme was “The food’s journey through the eyes, hands and hearts of the children”. It was presented by Mihaela Taneva, chairperson of the Povey Foundation, specialist in biodynamic farming and healthy food, PhD in Film Directing and teacher at our school.
Днес представихме нашия свят, в който живеем с нашите ученици (защото това не е проект, а действителност) на IX-тата Национална конференция “Достъп до добра храна”. Темата ни е “Пътят на храната през очите, ръцете и сърцата на децата”. Представи я Михаела Танева, председател на фондация “Повей”, специалист по биодинамично земеделие и здравословно хранене, доктор по Кинорежисура и преподавател в нашето училище.
150 150 cischool
en_USEnglish