Как да кандидатстваме

Лесно е да кандидатствате за записване в /Cosmos International School (CIS)/:

1. Уговорете среща
2. Посетете училището, направете семейна среща с ръководителя на CIS
3. Попълнете заявление и платете таксата си за кандидатстване
4. Включете се в процеса на оценяване
5. Ще получите уведомление за статута на приемане
6. Подпишете документите за записване, с
поразумението и платете такса - депозит

 

Структура на таксите

Cosmos International School (CIS) Начално училище
Предучилищна, 1 – 4 клас
 • Такса за кандидатстване 50 лева/ 25 евро
 • Такса учебни материали 400 лв./ 200 евро
 • Такса - депозит 1000 лева/ 500 евро
 • Месечно плащане на обучението (септември-юни) 1200 лева/ 600 евро
 • Платено обучение за 5 месеца (10% отстъпка) 5400лв./ 2700 евро
 • Пълно платено годишно обучение (15% отстъпка) 10200 лева/ 5100 евро
 • За второ и трето дете от едно семейство - 25% отстъпка
 • "Доведи приятел" - 5% отстъпка
 • Food – 250 leva/ 125 euro per month
 • Transport – 420 leva/ 210 euro per month
Международно училище Cosmos (CIS) Прогимназия
 5-7 клас
 • Такса за кандидатстване 50 лева/ 25 евро
 • Такса учебни материали 400 лв./ 200 евро
 • Такса - депозит 1000 лева/ 500 евро
 • Месечно плащане на обучението (септември-юни) 1200 лева/ 600 евро
 • Платено обучение за 5 месеца (10% отстъпка) 5400лв./ 2700 евро
 • Пълно платено годишно обучение (15% отстъпка) 10200 лева/ 5100 евро
 • За второ и трето дете от едно семейство - 25% отстъпка
 • "Доведи приятел" - 5% отстъпка
 • Food – 250 leva/ 125 euro per month
 • Transport – 420 leva/ 210 euro per month

Програма за 2 стипендии

за предстоящата 2023/2024 учебна година.

Критерии

 1. Дете за 1-ви клас или 3 клас, което не е ученик на училището;

 2. С предимство са деца живеещи в село Осоица или в община Горна Малина; 

 3. С предимство са деца, посещавали лятното училище през 2023 година в ЧОУ Космос;

 4. С предимство са деца без родители, с един родител или от семейства с ниски доходи;

 5. Академични постижения: Детето да има отлични оценки във всички учебни предмети и да се отличава с висока успеваемост в предучилищна група или във 2-ри клас. Предимство са познания по английски език. На децата ще бъде даден тест за оценка на знанията.

 6. Детето и семейството да имат желание за обучение по международната програма на Кеймбридж.

 7. Поведение и отношение: Детето проявява добро поведение в класа и училището/детската градина, да е добър пример за другите деца, да има положително отношение към ученето, да обича природата.

 8. Участие в извънкласни дейности: Детето се ангажира с извънкласни дейности като спорт, изкуство, музика, научни проекти или други активности.

 9. Творчески постижения: Детето да има творчески постижения, като например участие в конкурси по литература, изобразително изкуство или музикални изяви.

Процес на кандидатстване:

  1. Кандидатстване

1.1. Регистрация: до 14 август 2023 година: чрез заявление за стипендия свободен текст, в която да има информация: трите имена на родителите, трите имена на детето, години, къде се е обучавало до сега, адрес по местоживеене, телефон, електронна поща.

1.2. Събеседване с родителите и детето: от 1 до 15 август след предварително уточнена среща. След срещата ще се проведе писмена оценка на знанията.

 1. Представяне на документи: Моля приложете всички необходими документи, които подкрепят кандидатурата на Вашето дете. Това може да включва академични справки, свидетелство, грамота, препоръки, справки за доходи, декларации, служебни бележки и др.

 2. Срокове: кандидатурите ще бъдат разгледани до 29 август и на 31 август ще бъдат обявени резултатите.

 3. Оценяване и избор: Училището ще извърши оценка на представените кандидатури и ще избере стипендиантите в съответствие с критериите, които са посочени за всяка стипендия.

 4. Уведомление: След приключване на процеса на оценка и избор, ЧОУ Космос ще извести по електронна поща всички кандидати за резултатите. Ако сте одобрен, ще получите уведомление за стипендията и необходимите действия, които трябва да предприемете.

bg_BGБългарски