Преглед на учебния план

Избрахме международната учебна програма на Кеймбридж, защото тя задава глобален стандарт за образование, с програми, които развиват, предизвикват и вдъхновяват нашите ученици. Какви са ползите? Учениците получават умения, необходими за бъдещия свят през целия им живот.

Учениците ни, които следват програмата на Кеймбридж, могат да бъдат уверени, че техните квалификации ще бъдат оценени и признати от университетите и работодателите по целия свят. Учениците и учителите са вдъхновени от любов към ученето и иновативния подход.

Доброто оценяване е в основата на доброто образование. Ние проектираме оценяване, което е справедливо, валидно, надеждно и практически приложимо. Бъдете част от глобалната общност – близо милион ученици в 10 000 училища в 160 държави се подготвят за бъдещето с квалификациите на Кеймбридж.

Учебна програма в Cosmos International School Primary:

/Предучилищна, 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас/
 • Начално обучение по математика по Кеймбридж програма
 • Начално обучение по английски по Кеймбридж програма
 • Основи на естествознанието по Кеймбридж програма
 • Основи на изкуство и дизайн по Кеймбридж програма
 • Основи на музиката по програма на Кеймбридж 
 • Български език и грамотност
 • Математика
 • Естествен свят 
 • Човек и общество 
 • Спорт - баскетбол, волейбол, футбол, ОФП
 • Театър
 • Медитация и йога 
 • Градинарство, билкарство, готвене
 • Туризъм, първа помощ, лагери
 • Допълнителни чужди езици: немски, испански, руски, италиански

Curriculum in Cosmos International School Upper

 Secondary:

/8th grade, 9th grade, 10th grade, 11th grade,12th grade/

The International General Certificate of Upper-Secondary Education – IGCSE: the
best foundation for IB programs and A-level programs
8 Grade – Pre-IGCSE
Upper-Secondary English
Upper-Secondary Mathematics
Upper-Secondary Science: Chemistry, Biology, Physics
Upper-Secondary Social Studies: History, Geography
Upper-Secondary ICT
Upper-Secondary Wellbeing
Subjects of interest: World Literature, Biology Advanced, Chemistry Advanced, Physics Advanced,
Mathematics Advanced, Economics, Business Studies, Enterprise, Environmental Management,
Travel & Tourism, ICT Advanced, Foreign Languages, Art & Design,
Bulgarian language and literature
BG Mathematics
Music
Art
Physical Education
9 Grade, 10 Grade
Upper-Secondary English
Upper-Secondary Mathematics
Upper-Secondary Science: Chemistry, Biology, Physics
Upper-Secondary Social Studies: History, Geography
Upper-Secondary ICT
Upper-Secondary Wellbeing
Subjects of interest: World Literature, Biology Advanced, Chemistry Advanced, Physics Advanced,
Mathematics Advanced, Economics, Business Studies, Enterprise, Environmental Management,
Travel & Tourism, ICT Advanced, Foreign Languages, Art & Design,
Bulgarian language and literature
BG Mathematics
Music
Art
Physical Education

A-levels, IB program
11 Grade, 12 Grade
Curriculum for Advanced /A-levels/: 4 main subjects
The syllabuses develop a deep understanding of subjects and independent thinking
skills.

Curriculum for International Baccalaureate program /IB/: 3 main subjects, 3
additional subjects and Theory of Knowledge, CAS /Creativity Activity Service/,
Extended Essay
Group I. Language A: English Language, Bulgarian Language
Group II. Language B: English, German, Spanish

Group III. Social Studies: History, Economics, ICT
Group IV. Science: Biology, Physics, Chemistry
Group V. Mathematics
Group VI. Second foreign language: German, Spanish

Учебна програма в Cosmos International School прогимназия:

/5 клас, 6 клас, 7 клас/
 • Прогимназиално ниво английски език по Кеймбридж програма 
 • Прогимназиално ниво по математика по Кеймбридж програма 
 • Прогимназиално ниво на природни науки 
 • Прогимназиално ниво на изкуство и дизайн по Кеймбридж програма
 • Основи на музиката по програма на Кеймбридж 
 • Основи на дигиталната грамотност в Кеймбридж 
 • Начално ниво по информационни технологии по Кеймбридж програма
 • Прогимназиално ниво на Глобални перспективи по Кеймбридж програма
 • Ораторско майсторство
 • Български език и грамотност
 • Математика
 • История и цивилизация
 • География
 • Химия, Физика, Биология 
 • Спорт - баскетбол, волейбол, футбол, ОФП
 • Театър, кино и дигитално изкуство 
 • Медитация и йога 
 • Градинарство, билкарство, готвене
 • Туризъм, първа помощ, лагери
 • Допълнителни чужди езици: немски, испански, руски, италиански
bg_BGБългарски